ONS TEAM


Het praktijkcentrum voor orthopedagogiek en psychologie IE Quest kan de oplossing bieden. 

Hoogbegaafdheid hoeft geen probleem te zijn. Het is een bijzonder talent dat soms voor problemen kan zorgen. Het herkennen en erkennen van hoogbegaafdheid in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw kind is dan ook van wezenlijk belang de problemen op te lossen – of voor te blijven – zodat zijn of haar talenten ten volle benut kunnen worden.


Ons praktijk- en onderzoekscentrum voor hoogbegaafdheid biedt ondersteuning en begeleiding aan hoogbegaafde kinderen en hun ouders uitgaande van de hulpvraag. De visie van IE Quest is kort en duidelijk: iedereen mag zijn wie hij of zij is en heeft het recht zich te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.


Team – samenstelling

IE Quest is een klein maar zeer betrokken team en bestaat uit deskundigen met een ruime ervaring in het werken met kinderen en jong volwassenen.


Ons team bestaat uit:


 • orthopedagoog
 • pedagogisch medewerker
 • sociaal pedagoog
 • toegepast psycholoog
 • logopedist
 • ACT therapeut


De praktijk is aangesloten bij het NVO en C.A.T. Dit betekent dat wij staan voor kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Even voorstellen...

Richelle Wolters-Bosch

Mijn naam is Richelle Wolters-Bosch. In juli 2014 ben ik afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool te Sittard als Social Worker. Met als uitstroomprofiel Sociaal Pedagoog. Inmiddels samenwonend en getrouwd. Ik heb een hond als huisdier die ook ingezet kan worden binnen begeleidingen.


 • Sociaal Pedagoog
 • Master Beelddenken
 • Directeur IE Quest
 • AGB-code 94103692
 • registraties: SKJ – BPSW

Bernd Bosch

Bernd werkt al meerdere jaren bij IE Quest. Hij staat bekend om zijn specifieke manier van omgang met de jongeren. Bernd kan met humor en zijn enorm brede kennis de kinderen bereiken.


Hij is sterk in vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Zijn invalshoeken kunnen variëren van gamen, denkspellen tot kennis op gebied van computers.


Bernd is een creatief denker die aanpakkaarten ontwikkeld passend bij wat het kind op dat moment nodig heeft.

Ook heeft hij de verhaalkaarten gemaakt en geïllustreerd bij de methode Sova Quest. De hobby’s zijn gamen, DND, Larp-en en veel met muziek.


 • Pedagogisch medewerker
 • Jongerencoach
 • Coach Hoogbegaafdheid
 • Financieel / administratief medewerker

Marcia Willems

Marcia woont samen met haar hond en haar kat in Epen en is sinds 2019 Toegepast Psycholoog bij IE Quest. Nadat Marcia in 2013 het VWO in Gulpen heeft afgerond is zij psychologie gaan studeren op de Universiteit van Tilburg. Hoewel de theoretische stof haar zeer aansprak, miste Marcia in deze opleiding de koppeling naar de praktijk.


Om toch deze koppeling te kunnen maken, besloot zij om na het eerste jaar over te stappen naar de opleiding Toegepaste Psychologie op Fontys Hogescholen in Eindhoven. In deze opleiding leerde zij de theoretische kennis die zij had te vertalen naar de alledaagse praktijk. Nadat Marcia in haar derde leerjaar van de opleiding haar praktijkstage heeft gedaan, is haar passie voor en interesse in de hoogbegaafde doelgroep gegroeid. Dit heeft haar gemotiveerd om ook haar afstudeerscriptie over deze doelgroep te schrijven.


Met deze scriptie heeft Marcia haar HBO-bachelor afgrond. Sinds haar afstuderen is Marcia een vast onderdeel van dit team. Naast haar werk bij IE Quest, besteed Marcia haar tijd graag aan het maken van muziek, zingen, tekenen en aan het lezen van boeken.

 • Toegepast psycholoog
 • Registraties: SKJ / NBTP / KABIZGonnie Krol


In 2006 startte mijn uitdaging als logopedist. Om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden zoek ik graag de samenwerking op met andere disciplines. Communicatie is meer dan woorden alleen! Met deze reden ben ik mij steeds meer gaan verdiepen met een holistische kijk op de mens. Het ondersteunen, coachen en trainen van professionals, ouders en cliënten geeft mij veel energie.  


Iedereen leert anders en daarvoor heb ik meerdere cursussen gevolgd om inzicht te krijgen in de diverse manieren van leren. Zo heb ik onder andere de opleiding gevolgd tot; 

Consciousness Coaching master 1 en 2, waarbij ik een eigen persoonlijke ontwikkeling heb doorstaan en kon gaan leven vanuit het niet individualistisch denken, maar samen doen. Waar verstand en ambitie niet langer de menselijke drijfveer zijn, maar vertrouwen en intuïtie. Waar problemen dat niet meer zijn, maar uitdagingen die vanzelf weer verdwijnen in de flow van het leven.

NLP practitioner, een effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. 

Sensorische informatieverwerking (SI), waarbij ingespeeld wordt op het gedrag dat de uitkomst is van de reactie op de informatie dat men krijgt vanuit de zintuigen.

De zintuigen leveren adequate informatie aan uit het eigen lichaam en de omgeving. 

Ik leer anders en krachtig anders leren, waar ik geleerd heb om kinderen en jong volwassenen te kunnen begeleiden die op een andere manier van denken/ leren, Beelddenken. 


Naast mijn werk ben ik ook moeder van een tweeling. Het moeder worden heeft mijn leven enorm verrijkt, ook op professioneel gebied. 

Samen met mijn partner, kinderen, de honden, de kat, de konijnen en vissen woon ik in Nieuwstadt.


In mijn vrije tijd geef ik les op de hondenschool als Agility instructeur en neem ik met mijn eigen honden deel aan trainingen en een enkele wedstrijd. Daarnaast ben ik betrokken bij het bestuur als functie van Penningmeester.

Graag ben ik buiten bezig en naast wandelen en tennissen ben ik regelmatig te vinden in de moestuin.


 • Logopedist
 • Dyslexiebehandelaar 
 • Ik leer anders, coach
 • Kernvisie coach


Ellen Zwackhalen


Ellen woont met veel plezier samen met haar kinderen in Bunde. Samen met twee katten , twee konijnen en de hond. Ze is sinds 2023 pedagogisch medewerker bij IE Quest. 

Nadat ze in 1999 de HAVO had afgerond, startte ze op de pedagogische academie voor basis onderwijs te Maastricht. In 2003 studeerde ze hier af en startte ze in het onderwijs. Ze is 21 jaar werkzaam geweest in het basis- en speciaal onderwijs als leerkracht. Dit in alle leeftijdsgroepen en als intern begeleider met management taken. Tijdens haar werk coördineerde ze onderwijs en zorg aan hoogbegaafde leerlingen om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Hiervoor volgde ze met regelmatig cursussen over bijv. onderpresteren en dubbele problematieken. Daarnaast is ze bekend met het werken met het DHH. 


In 2017 behaalde ze haar Master of Education op het gebied van begeleiden met daarin ook de module hoogbegaafdheid. Daarnaast ronde ze haar practitioner opleiding Human Dynamics af in 2018. Haar specialisatie werd door interesse gedurende haar loopbaan in het onderwijs steeds meer gecentreerd op hoogbegaafdheid . Door haar brede ervaring didactisch en pedagogisch kan ze ouders, kinderen en het onderwijs bondersteunen en begeleiden bij hun zoektocht.


Naast haar werk bij IE Quest is Ellen graag creatief en sportief bezig. Milon circle, paardrijden en wandelen met de hond. Of zonnekindpoppen maken en handwerken met vilt. 


 • Pedagogisch medewerker senior
 • Master of Education, specialisatie begeleiden
 • HD practitioner
 • SchrijfspecialistWinny Bosch-Sthijns


Ik ben gelukkig getrouwd en moeder van twee geweldige hoogbegaafde kinderen, die inmiddels volwassen zijn. Het beroep onderwijzeres heeft mij van jongs af aan aangetrokken, dus ben ik na de lagere school naar de Havo gegaan. Tijdens de brugklas van deze opleiding heb ik de eerste prijs voor het vak Nederlands behaald. Daarna ben ik de opleiding tot leerkracht aan de Kath. Pedagogische Academie te Maastricht gaan volgen. Ook deze opleiding heb ik met een zeer goed resultaat voor het vak Nederlands afgesloten.

Toch viel mijn keuze niet op het volgen van een studie maar wilde ik praktisch aan de slag. Ik kreeg direct werk in het onderwijs, eerst bij lichamelijk gehandicapten te Maastricht en vervolgens aan de Basisschool te Cadier en Keer en later in Wijlre.


Mijn voorliefde voor de Nederlandse Taal bleef latent aanwezig door het volgen van allerlei cursussen gericht op het taal/lees onderwijs. Ik heb altijd graag gestudeerd. Na de geboorte van mijn kinderen ben ik tijdelijk gestopt met werken. In deze periode ben ik begonnen met het schrijven van gedichten.


Je wordt je door je kinderen meer bewust van het leven zelf in al zijn facetten. Mijn levensvisie is dat je als mens en persoon met alle emoties erbij mag horen. Voor ieder mens is het van belang om gelukkig te mogen zijn.

Deze visie heeft mij aangezet tot het inzetten voor hoogbegaafde kinderen in het bijzonder. Juist deze doelgroep staat vaak alleen en wordt onderkend. Ik heb daarom de doctoraal opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, richting Orthopedagogiek, Onderwijs- Leerproblemen.


Met IE Quest wil ik uitstralen dat kinderen zijn mogen wie ze zijn. Dat ze zichzelf kunnen ontplooien met al hun talenten in veiligheid en vertrouwen of het nu gaat om een hoogbegaafd kind, een kind met leerproblemen, zoals dyslexie of gedragsproblemen.


Ik geniet, mede door het werken (of samenwerking) voor deze organisaties landelijke bekendheid. Deze bekendheid reikt ook over de grens naar België toe. Mijn naam en kennis komt terug op internetsites, zie link http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be. Tevens kan ik begeleiding van cliënten op scholen in België/ grensstreek verzorgen, o.a. te Maaseik.


Ik ben geregistreerd bij het NVO, SKJ, C.A.T. en de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers.

Verder schrijf ik artikelen, verhalen en gedichten (publicaties).

Bestuurder en adviseur IE Quest

 • Beelddenk-specialist
 • Handelingsgericht onderzoek bij kinderen met (het vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus ASS: Agnes Burger 
 • Hechting en opvoeding (leergang hoogbegaafdheid)
 • Therapeutische interventies (leergang hoogbegaafdheid)
 • ACT Therapeut
 • DHH trainer


Bob Engelen


Bob is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bob heeft de volgende opleidingen gevolgd:
MSc Plantenbiotechnologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum BSc. Plantwetenschappen, Wageningen Universiteit en Researchcentrum Biologie, Radboud Universiteit, Nijmegen.


Bob heeft ervaring in het opleiden en begeleiden van studenten
in laboratoria en klaslokaalinstellingen, het schrijven van
en het effectief presenteren van onderzoekspapers.
Zijn specialisme richt zich op DNA gebaseerde detectiemethoden,
Wageningen Food Safety Onderzoek. Hij ontwikkelde innovatieve benaderingen van op DNA gebaseerde identificatie en kwantificering van genetisch gemodificeerde organismen in levensmiddelen en diervoeders, bijdragen aan de verbetering van voedselveiligheidspraktijken.

Bob is bij IE Quest betrokken bij het ontwikkelen van projecten voor onze E Learning omgeving.


 Team IE Quest biedt ook stagebegeleiding

IE Quest begeleidt stagiaires van o.a.


 • Universiteit Maastricht Gezondheidswetenschappen
 • Fontys Orthopedagogiek
 • Fontys Toegepaste Psychologie