Klachten en geschillen


Kwaliteit

Protocollen en richtlijnen

IE Quest werkt binnen haar organisatie met diverse protocollen en richtlijnen waaraan iedere medewerker en stagiaire zich dient te houden. Deze protocollen zijn opgesteld aan de hand van de eisen die gesteld worden aan instellingen, die begeleidingstrajecten binnen de zorg en het onderwijs verzorgen . Daarnaast zijn de protocollen en richtlijnen ook opgesteld op basis van de eisen die de gemeenten stellen.


IE Quest heeft in januari 2015 de Dienst-Verlenings-Overeenkomst (DVO) met de gemeente Maastricht-Heuvelland afgesloten en conformeert zich hierdoor aan diverse eisen rondom verantwoord handelen, beleid voeren en rapporteren. Hierdoor werken we onder andere met de Verwijsindex.

Registraties

We staan geregistreerd in het NVO register en zijn zowel als instelling als ook persoonlijk AGB en SKJ geregistreerd. Ook staan we in de registers bij de gemeenten, de Centra van Jeugd en Gezin en de Sociale Kaart.

Daarnaast staan we op de kaart bij het SLO – landelijk informatiepunt hoogbegaafd en bij GaveMensen.


Klachten en geschillen

Als u klachten heeft

Als IE Quest zijn wij voortdurend gericht op bieden van die zorg die ieder kind nodig heeft met een bewuste keuze voor kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid. Toch kan het zijn dat u om welke reden dan ook niet tevreden bent over uw behandeling. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken, in eerste instantie met uw begeleider.

Soms betreft het een misverstand dat direct aangepakt kan worden door samen te zoeken naar een oplossing. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

U kunt contact opnemen met Winny Bosch-Sthijns, als directeur van IE Quest:

043-3030694 of door het schriftelijk indienen van uw klacht.

Hiervoor kunt u een klachtenformulier downloaden.

Einsteinstraat 34 B09 Maastricht. Zij zal u zo snel mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Wel wordt de klacht aangegeven bij de betrokken medewerker(s). Hierbij vinden we het belangrijk dat niemand op welke manier dan ook geschaad mag worden door het indienen van een klacht.
Bemiddeling

Het is ook mogelijk een derde persoon uit te nodigen voor bemiddeling. Deze persoon dient van beide partijen het vertrouwen te hebben om deze bemiddeling/ behandeling van de klacht te kunnen behandelen.


Mochten we er toch samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Orthopedagogen (NVO). Hierover kunt u meer lezen op de website van de NVO: www.nvo.nl


Richelle Wolters-Bosch


Directeur, IE QuestKlacht indienen

Is uw klacht echter zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NVO. U dient dan aan te geven welke regels uit de beroepscode u denkt dat IE Quest, de betrokken persoon(onen) geschonden zou(den) hebben. We verwijzen hiervoor naar de algemene voorwaarden die het NVO heeft opgesteld.

 

Klachtenformulier

Bij het schriftelijk indienen van een klacht verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:


– gegevens cliënt/aanvrager klacht;

– op welke hulpverlener(s) heeft uw klacht betrekking;

– beschrijving van de klacht(en);

– bent u bereid tot een gesprek gericht op bemiddeling;

– toestemming inzage cliëntdossier.