OVER ONS

FINANCIERING EN VERGOEDINGEN


Als IE Quest richten wij ons op het kunnen bieden van die zorg die ieder kind nodig heeft met een bewuste keuze voor kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid. Dit houdt in dat we vasthouden aan het gegeven dat we in beginsel een vrijgevestigde praktijk zijn met in eerste instantie de verantwoording voor het dragen van de kosten voor rekening van de ouders zelf, particulier.


Onze trajecten kunnen gefinancierd worden uit: trajecten via de gemeente Team Jeugd, ZIN/WMO, PGB, WLZ en de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzing van huisarts, kinderarts of jeugdarts, schoolarts kan hierbij noodzakelijk zijn.


Tijdens het intakegesprek zullen de verschillende mogelijkheden besproken worden uitgaande van het begeleidingstraject dat er nodig is.