Wat is IE Quest


 IE Quest helpt kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek.


IE Quest staat voor de zoektocht naar intelligentie en emotie en stelt het kind daarin centraal. Ieder kind is uniek dus moet de zorg voor het kind op maat gesneden zijn. IE Quest zoekt naar de juiste aanpak met respect voor het kind en zijn/haar omgeving.


In april 2002 besloot Winny Bosch-Sthijns om een praktijk voor orthopedagogiek en (later rond 2004) psychologie te starten. Winny was in de loop van de jaren steeds sterker betrokken geraakt bij het hoogbegaafde kind en zijn/haar problematiek. Zowel als ouder en leerkracht ervoer zij een gebrek aan deskundige begeleiding als het om hoogbegaafde kinderen ging. Inmiddels heeft Winny het stokje overgedragen aan Richelle. Ze blijft betrokken als bestuurder.Altijd de juiste oplossing voor uw kind


Het iedere keer weer zoeken naar de juiste oplossing voor een kind heeft er toe geleid dat IE Quest een zeer gevarieerd aanbod heeft in zowel onderzoeksvormen als begeleidingsvormen. IE Quest wil echter blijven innoveren en onderhoud daarom contacten met veel specialisten op dit gebied tot op internationaal niveau.


Maar ook op regionaal niveau heeft IE Quest haar contacten en werkt samen met jeugdartsen, bureau jeugdzorg, leerplichtwetambtenaren, kinderartsen, senso-motorische integratie therapeuten en vele andere deskundigen.


Inmiddels is IE Quest uitgegroeid tot een erkend expertisecentrum, een praktijk voor orthopedagogiek en psychologie met een team van enthousiaste mensen waarin ieder zijn eigen specialisme heeft. Binnen de kaders van de jeugdwet werken wij samen met Intenso Plus Geleen.

Diagnostiek 

IE Quest doet onderzoek en is bevoegd de diagnose hoogbegaafdheid te stellen. Naast hoogbegaafdheid kan IE Quest ook onderzoek doen naar andere leer- en gedragsproblemen gericht op een hulpvraag. Is een diagnose eenmaal gesteld dan biedt IE Quest verschillende vormen van begeleiding en behandeling aan; zowel groepsgericht als ook individueel. 

Psychologie

IE Quest biedt behandelingen die (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeringen. Raadpleeg hiervoor uw polis van de aanvullende zorgverzekering. Deze behandelingen werken vanuit een holistisch kader voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. 


Begeleiding

IE Quest biedt daarnaast verschillende soorten van individuele begeleiding/ behandeling aan. Deze is toegespitst op de problematiek van het betreffende kind. Begeleiding kan zowel op locatie als in de praktijk gegeven worden. Binnen de begeleiding staat het bieden van zorg op maat centraal.

Training

IE Quest biedt workshops, lezingen en trainingen/cursussen op vraag voor ouders, leerkrachten, professionals en andere ge├»nteresseerden. Ook zijn we bekend met  het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid).  

 


ISO 9001 gecertificeerd IE Quest hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem


voor haar activiteiten op het gebied van begeleiding, behandeling en diagnostiek.