Tel. +3143-2086000 info@iequest.nl

Welkom bij IE Quest

Uw kind centraal in de zoektocht naar intelligentie en emotie. We helpen kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en zijn gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek. Gegarandeerd zorg op maat voor uw kind!

ContactAanmelden

IE Quest – al meer dan 15 jaar een begrip…

In april 2002 besloot Winny Bosch-Sthijns om een praktijk voor orthopedagogiek en (later rond 2004) psychologie te startente starten. Winny was in de loop van de jaren steeds sterker betrokken geraakt bij het hoogbegaafde kind en zijn/haar problematiek. Zowel als ouder en leerkracht ervoer zij een gebrek aan deskundige begeleiding als het om hoogbegaafde kinderen ging.

IE Quest staat voor de zoektocht naar intelligentie en emotie en stelt het kind daarin centraal. Ieder kind is uniek dus moet de zorg voor het kind op maat gesneden zijn. IE Quest zoekt naar de juiste aanpak met respect voor het kind en zijn/haar omgeving.

IE Quest helpt kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek.

Altijd de juiste oplossing voor uw kind

Het iedere keer weer zoeken naar de juiste oplossing voor een kind heeft er toe geleid dat IE Quest een zeer gevarieerd aanbod heeft in zowel onderzoeksvormen als begeleidingsvormen. IE Quest wil echter blijven innoveren en onderhoud daarom contacten met veel specialisten op dit gebied tot op internationaal niveau.

Maar ook op regionaal niveau heeft IE Quest haar contacten en werkt samen met schoolartsen, bureau jeugdzorg, leerplichtwetambtenaren, kinderartsen, senso-motorische integratie therapeuten en vele andere deskundigen.

Inmiddels is IE Quest uitgegroeid tot een erkend expertisecentrum, een 1ste lijnspraktijk voor orthopedagogiek en psychologie met een team van enthousiaste mensen waarin ieder zijn eigen specialisme heeft.

IE Quest doet onderzoek en is bevoegd de diagnose hoogbegaafdheid te stellen. Naast hoogbegaafdheid kan IE Quest ook diagnostiek doen naar andere leer- en gedragsproblemen gericht op een hulpvraag. Is een diagnose eenmaal gesteld dan biedt IE Quest verschillende vormen van begeleiding en behandeling aan; zowel groepsgericht als ook individueel.
IE Quest biedt daarnaast verschillende soorten van individuele begeleiding/ behandeling aan. Deze is toegespitst op de problematiek van het betreffende kind. Begeleiding kan zowel op locatie als in de praktijk gegeven worden. Binnen de begeleiding staat het bieden van zorg op maat centraal.

IE Quest biedt workshops, lezingen en trainingen/cursussen op vraag voor ouders, leerkrachten, professionals en andere geïnteresseerden. Ook zijn we erkende adviseurs van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Voor meer informatie over DHH klik hier.

Wilt u meer informatie over IE Quest en de mogelijkheden op het gebied van begeleiding/ behandeling van hoogbegaafde kinderen, neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat altijd voor u klaar.
Winny Bosch-Shtijns

Directeur, IE Quest

HKZ gecertificeerd

IE Quest hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem