free html hit counter

Introductie

IE Quest - al meer dan 10 jaar een begrip...
In april 2002 besloot Winny Bosch-Sthijns om een praktijk voor orthopedagogiek te starten. Winny was in de loop van de jaren steeds sterker betrokken geraakt bij het hoogbegaafde kind en zijn/haar problematiek. Zowel als ouder en leerkracht ervoer zij een gebrek aan deskundige begeleiding als het om hoogbegaafde kinderen ging.

 

IE Quest staat voor de zoektocht naar intelligentie en emotie en stelt het kind daarin centraal. Ieder kind is uniek dus moet de zorg voor het kind op maat gesneden zijn. IE Quest zoekt naar de juiste aanpak met respect voor het kind en zijn/haar omgeving. IE Quest helpt kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek.

Het iedere keer weer zoeken naar de juiste oplossing voor een kind heeft er toe geleid dat IE Quest een zeer gevarieerd aanbod heeft in zowel onderzoeksvormen als begeleidingsvormen. IE Quest wil echter blijven innoveren en onderhoud daarom contacten met veel specialisten op dit gebied tot op internationaal niveau. Maar ook op regionaal niveau heeft IE Quest haar contacten en werkt samen met schoolartsen, bureau jeugdzorg, leerplichtwetambtenaren, kinderartsen, senso-motorische integratie therapeuten en vele andere deskundigen.

Inmiddels is IE Quest uitgegroeid tot een erkend expertisecentrum, een 1ste lijnspraktijk voor orthopedagogiek en psychologie met een team van enthousiaste mensen waarin ieder zijn eigen specialisme heeft.