OVER ONS

PUBLICATIES


Publicaties drs. W.J.L. Bosch-Sthijns

Methode aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Basisonderwijs

Uitbreiding

2021

ISBN 978-90-441-3819-1


Methode aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Basisonderwijs

2011

ISBN 978-90-441-2230-5


Handboek Hoogbegaafdheid – Eleneor van Gerven e.a.: waarin “Het ontwikkelen van werk en leerstrategieën” – Winny Bosch-Sthijns

2009

ISBN 978-90-232-4481-3


Te verwachten:


Methode: aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

Deel 2. Voortgezet Onderwijs


De rol van de leesstrategie “Het maken van Gevolgtrekkingen” bij Begrijpend Lezen

Afstudeerscriptie Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

Afdeling Orthopedagogiek – Onderzoeksgroep Onderwijsleerproblemen

Februari 2005


Remediaal, Jaargang 5, nummer 2, december 2004, p.11 – 14


Een klas(se) apart

Niet meer naar school

Themabrief nummer 1 Juli 2004 Hint Limburg, p. 6-7


Bijzondere Pilot voor hoogbegaafde zorgleerlingen

Het behoud van begaafde leerlingen binnen het reguliere onderwijs

Talent, Jaargang 6, NR.2, MAART 2004, p. 24-26

Winny Bosch-Sthijns & Greet de Boer


Hoogbegaafde kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling

Gebukt onder het vooroordeel: niet sociaal vaardig zijn, want jij bent Hoogbegaafd!

Afstudeerproject in het kader van de Deeltijdopleiding Pedagogiek van de Fontys Hogescholen Sittard.

12 december 2001


Copy-right

april 2001, vermelding in Copy-right. Nieuwsbrief van Hint Limburg

Tevens eigen column gehad


Artikels over leermoeilijkheden en hoogbegaafdheid

De Dageraad: augustus 2000, jaargang 1, nr. 1 – 2


“Raadselige eeuw”

2000

de publieksjury vindt het gedicht ‘voorbij de tijd’ vermeldingswaard.


“Het kind in mij”

Gedicht 2000

Jan Mathijs Winterprijs Genk 2000-2001


“Zo bijzonder!”

Verhaal (over hoogbegaafdheid), november 1999

eervolle vermelding voor de Peter Kempkes V.L.A.-literatuurprijs


“Vleugels van het leven… “

Gedichtenbundel 1989

ISBN: 90-75497-09-1


Wetenschappelijk Onderzoek bij IE Quest

De door Bosch-Sthijns ontwikkelde sociale vaardigheidstraining ‘SOVA Quest’ heeft centraal gestaan voor de studie naar effectmeting (Wathiong, 2007), in samenwerking met de Universiteit Maastricht. In deze studie wordt het effect onderzocht van deze sociale vaardigheidstraining aan de hand van de volgende vraagstelling:


“Wat is het effect van de sociale vaardigheidstraining voor hoogbegaafde kinderen, ontworpen door Bosch, op de psychopathologische symptomen en het zelfbeeld van hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar?”.


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het zelfbeeld van de kinderen in de behandelingsgroep, in tegenstelling tot de kinderen in de controlegroep, significant verbeterde. Het merendeel van de ouders geeft aan dat de problemen van het kind na het volgen van de training verminderd zijn, te zien door een significante daling van de gerapporteerde impact van de problemen. Ook de leerkrachten bevestigen dit door een significante daling in emotionele problemen, hyperactiviteit en totale problematiek. De leerkrachten geven teven aan dat ze een toename van sociaal gedrag waarnemen. Tot slot toont het huidige onderzoek aan dat de kinderen na het volgen van de training beter in staat zijn om emoties te herkennen en te benoemen. Bovendien blijken zij beter oplossingsgericht te kunnen denken.


Daarnaast heeft IE Quest meegewerkt aan een andere onderzoeksvraag, die gekoppeld is aan het Pilotproject Hoogbegaafde Zorgleerling te Maastricht. In samenwerking met de Universiteit Maastricht is er een psychometrische analyse uitgevoerd om wetenschappelijk het concept Signaleringslijst Hoogbegaafde Zorgleerling te valideren.


Verder is IE Quest betrokken geweest bij het volgende onderzoek/project:

onderzoek naar overgang van basis naar voortgezet onderwijs in samenwerking met C.P.S. (CPS biedt advies, begeleiding, coaching, publicaties en trainingen voor het totale onderwijsveld en draagt bij aan innovatieve ontwikkelingstrajecten op het gebied van onderwijs) en S.L.O.(Stichting voor de Leerplanontwikkeling).


IE Quest heeft verder medewerking verleend aan een onderzoek/effectmeting van de bovenschoolse plusgroepen in opdracht van MosaLira te Maastricht in samenwerking met de Universiteit Maastricht (U.M. Gezondheidswetenschappen).