SPECIFIEK AANBOD DHH


Cursusaanbod DHH

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van IE Quest.


Cursusaanbod:


Voorlichting DHH (voor beginners): informatie over de gebruiksmogelijkheden van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid, bedoeld voor scholen die overwegen het DHH aan te schaffen en beginnende gebruikers;

Studiedagen DHH (voor gevorderden: verdiepingscursus voor intern begeleiders en geïnteresseerde leerkrachten, gericht op het werken met het DHH in de praktijk. De eerste dag gaat over de signalering en diagnostiek (o.a. de analyse van de gegevens) en de tweede dag over aspecten van de begeleiding van begaafde leerlingen (o.a. het werken met leerlijnen en de pedagogische begeleiding);

Het cursusaanbod is specifiek bedoeld voor scholen.


Opkomende DATA

> Specifieke verdiepingscursus IE Quest


Inschrijfformulier

< Inschrijfformulier Cursus >


Inschrijven uiterlijk 1 maand voor aanvang voorlichtingsdag.

Voorlichting Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid

Tijdens deze voorlichtingsmiddag maakt u kennis met de gebruiksmogelijkheden van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid. U kunt ook deelnemen wanneer u het DHH nog niet hebt aangeschaft, maar wel wilt weten of dit protocol mogelijk geschikt zou kunnen zijn voor uw school.


Voor wie?

Schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten

Datum Woensdag 30 oktober 2019, van 13.00 – 17.00


Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal deelnemers is 20. Indien er zich meer personen inschrijven dan dat er geplaatst kunnen worden, wordt bekeken op welke termijn een herhaling van de studiedagen kan plaatsvinden. In dat geval ontvangt u daarover zo snel mogelijk bericht. U kunt dan bepalen of u uw inschrijving wilt handhaven of afziet van deelname.


Kosten

€ 100, – (inclusief btw), bij meerdere deelnemers van één school € 90, – per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en de studiemap die u tijdens de studiedag ontvangt.


NB. De aanschafkosten van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid zijn bij dit bedrag NIET inbegrepen


Locatie

Op dit moment is de locatie nog niet bekend.


Auto: Neem de A2 naar de Akersteenweg/N278 in Maastricht. Neem de afslag richting Maastricht, de afrit N2, Voeg in op de N2, Ga rechtdoor om op de N2 te blijven, neem e bovenste tunnel/ Willem Alexandertunnel; Neem de afslag richting de Akersteenweg/de N278, volg deze weg; bij stoplicht rechtsaf slaan naar de Akersteenweg/de N278 Vervolg deze weg rechtdoor en ga bij het tweede stoplicht rechtsaf naar de Burgemeester Kessensingel; Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Einsteinstraat; Sla linksaf naar de Désiré Leesensstraat; Sla linksaf naar de Kelvinstraat


Openbaar vervoer: trein naar station Maastricht. Lopen van het Stationsplein naar de Wilhelminasingel – ongeveer 3 min. – 260 m: Loop naar het noorden op de Spoorweglaan, richting de Stationsstraat, sla linksaf naar de Stationsstraat, sla linksaf naar de Wilhelminasingel;


Neem Lijn 2 De Heeg via Scharn-Heer – 6 haltes;


Uitstappen bij Maastricht Dorpsstraat bij de kerk;


Lopen: ongeveer 6 min. – 500 m.


Loop naar het noorden op de Dorpstraat, sla rechtsaf naar de Einsteinstraat, sla rechtsaf naar de Désiré Leesensstraat, sla linksaf naar de Kelvinstraat.


Je vindt je bestemming links


Inschrijven uiterlijk 1 maand voor aanvang voorlichtingsdag.


< Download inschrijfformulier >


Let op: Om deel te kunnen nemen aan de middag moet u de beschikking hebben over een laptop (vergeet uw lader niet!) met mogelijkheid tot draadloze internetverbinding. Voor het functioneren van het programma moet u beschikken over het programma Acrobat Reader, dit is te downloaden van internet of van de site van uitgeverij van Gorcum: www.vangorcum.nl.


Studiedag Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor intern begeleiders of leerkrachten die al beschikken over basiskennis op het gebied van begaafdheid en het werken met leerlijnen.


Voor wie?

Schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten

De deelnemers zijn op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden van het DHH (zo niet, dan is het aan te raden eerst de voorlichtingsdag DHH te volgen).


Programma

Op deze dag wordt er tijdens de ochtend ingegaan op de procedure van signalering en diagnostiek volgens het DHH en wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de verzamelde gegevens en de consequenties voor het vervolgtraject.


Tijdens het middagprogramma wordt er ingegaan op het vervolgtraject na de fase van signalering en diagnostiek, namelijk het opstellen van een handelingsplan. Er is zowel aandacht voor de didactische aanpassingen als de pedagogische aanpak. Tijdens de dag is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.


Datum

Woensdag 20 november 2019, van 09.00 – 16.00


Aantal deelnemers

Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 15.


Indien er zich meer personen inschrijven dan dat er geplaatst kunnen worden, wordt bekeken op welke termijn een herhaling van de studiedagen kan plaatsvinden. In dat geval ontvangt u daarover zo snel mogelijk bericht. U kunt dan bepalen of u uw inschrijving wilt handhaven of afziet van deelname.


Kosten

€ 200, – (inclusief btw), bij meerdere deelnemers van één school € 190, – per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en de studiemap die u tijdens de studiedag ontvangt.

NB. De aanschafkosten van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid zijn bij dit bedrag NIET inbegrepen


Locatie

Kindcentrum de Vlinderboom, Kelvinstraat 3, 6227 Maastricht


Auto: Neem de A2 naar de Akersteenweg/N278 in Maastricht. Neem de afslag richting Maastricht, de afrit N2, Voeg in op de N2, Ga rechtdoor om op de N2 te blijven, neem e bovenste tunnel/ Willem Alexandertunnel; Neem de afslag richting de Akersteenweg/de N278, volg deze weg; bij stoplicht rechtsaf slaan naar de Akersteenweg/de N278 Vervolg deze weg rechtdoor en ga bij het tweede stoplicht rechtsaf naar de Burgemeester Kessensingel; Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Einsteinstraat; Sla linksaf naar de Désiré Leesensstraat; Sla linksaf naar de Kelvinstraat


Openbaar vervoer: trein naar station Maastricht. Lopen van het Stationsplein naar de Wilhelminasingel – ongeveer 3 min. – 260 m: Loop naar het noorden op de Spoorweglaan, richting de Stationsstraat, sla linksaf naar de Stationsstraat, sla linksaf naar de Wilhelminasingel;\\

Neem Lijn 2 De Heeg via Scharn-Heer – 6 haltes;

Uitstappen bij Maastricht Dorpsstraat bij de kerk;

Lopen: ongeveer 6 min. – 500 m.

Loop naar het noorden op de Dorpstraat, sla rechtsaf naar de Einsteinstraat, sla rechtsaf naar de Désiré Leesensstraat, sla linksaf naar de Kelvinstraat.

Je vindt je bestemming links


Inschrijven uiterlijk 1 maand voor aanvang.


< Download inschrijfformulier >


Let op:

Om deel te kunnen nemen aan de middag moet u de beschikking hebben over een laptop (vergeet uw accu niet!) met mogelijkheid tot draadloze internetverbinding.

Voor het functioneren van het programma moet u beschikken over het programma Acrobat Reader, dit is te downloaden van internet of van de site van uitgeverij van Gorcum: www.vangorcum.nl.

Eerste functie

Vertel wat de waarde is van
deze functie voor de klant.

Tweede functie

Schrijf wat de klant graag wilt weten,
niet wat je wilt tonen.

Derde functie

Een korte uitleg van deze geweldige
optie, in duidelijke woorden.